-->

Join us on a journey exploring the natural wonders of Eastern Samar. VISIT EASTERN SAMAR is here to showcase travel spots just waiting for you to be discovered.

Podpod of Eastern Samar

PUTAHE HA ESTE
BY: Franklin Robedizonakatadi kana hini?
malidong nga putahe
produkto han Isla San Vicente
kadasig han mga taga Este,

podpod nga girasahe
kay puro nga isda nga de klase
bisan ano nga diskarte
sugba, prito, hinatukan padis hin ugbos hin kamote,

togon nira diko ngan inse
Ayaw gud hingangalimti
panapuan nga pwerte
tambal han sabluk, kahidlaw
taga langyaw nga mga paryente,

bisan  diin nga hiringyon
handa ha patron, bunyag o simple nga okasyon
karayapan para han bag-o nga magti-ayon
paborito liwat han bag-o nga sagpon
galam ha ngatanan nga panahon
sumsuman han mga Waraynon,

mayda la ako katugunanan
pahinumdum ha aton ngatanan
manggad ha kadagatan
hingpit nga panalipdan
agud ini nga putahe
dayuday umabot ha harampangan.